Memad3 Logo
המימד השלישי גיוס והשמה

1097- - מנהל הנדסת טלקום

תיאור

לחברה בתחום התשתיות 
בגוש דן 
דרוש/ה
מנהל הנדסת טלקום
Telecom Engineering Manager
מהות המשרה 
ניהול פעילות פרויקט טלקום בקביעת תקציבים, יעדים אישיים, הדרכה, פיתוח ותכנון רצף.
ניהול והובלת פעילויות התכנון, ההתקנה, הבדיקה וההזמנת הטלקום באספקת עבודות פרויקט גדולות וקטנות, הפועלות
בעיקר כתכנון והקמה של טלקום, תוך אחריות על אספקה מתואמת של כל ההיבטים של פתרונות התכנון, ההתקנה,
הבדיקה וההפעלה.
מעקב אחר רמות משאבים מול כל הפרויקטים.
ניהול ביצועי האספקה של הנדסת טלקום תוך הבטחת עקביות של תפוקת התכנון ועמידה בתקני חברה מוגדרים, עקרונות
תכנון חשמל, תקני תעשייה ודרישות פרויקטים של לקוחות.
פיתוח ותחזוקה של לוחות זמנים מדויקים של אספקה ותחזיות משאבים.
פיקוח ואחראיות על אי התאמות שבהן מתרחשות חריגות לתוכנית ולתחזית.
השלמת מחזור ניהול ביצועים עבור מחלקת הטלקום
ביצועי טלקום מול תוכניות פרויקט, בתקציב ובאיכות מקובלת.
סיוע בדוחות חקירה, מתן משוב ללקוח ולקבלן המשנה, תוך עמידה בלוחות זמנים.
ביצוע הערכות סיכונים. 

דרישות התפקיד

• בוגר/ת הנדסת אלקטרוניקה ו/או תקשורת.
• לפחות 10 שנות ניסיון בתפקיד דומה. 

כישורים נדרשים