Memad3 Logo
המימד השלישי גיוס והשמה

חשב/ת לחברת יצרנית בגליל העליון

תיאור

לחברת יצרנית בגליל העליון 
דרוש/ה
 חשב /ת 
כפיפות למנהלת הכספים
תיאור התפקיד:
 • הוצאת דוחות פיננסיים וכלכליים להנהלת המפעל .
 • אחריות כוללת על הכנה, ביקורת והפקת הדו"חות הכספיים של כל הארגון לרבות אחריות ממוקדת לגבי
 • חברות בנות בחו"ל .
 • אחריות מלאה על מחלקת הנהלת חשבונות לרבות נושאי המיסוי המקומי בישראל.
 • אחריות ומעקב על הבקרה הפנימית בארגון.
 • מעקב וביצוע גביית כספים מלקוחות בארץ ובחו"ל.
 • אחריות על ביצוע פרויקטים בתחומי הכספים כגון הטמעת תמחיר ותקציב ממוחשבים.
 • אחריות ובקרה על הבנקים בקשר לעמלות, תנאי מימון ופיקדונות.
 • אחראית על תזרים המזומנים בחברה.
 • אחריות על לימוד ותדרוך בפריוריטי בנושאים הפיננסיים בישראל ובארה"ב.
 •  אחריות על בדיקת והטמעת תקנים חשבונאיים בארגון.
 • סיוע לסמנכ"ל הכספים בתחומים שונים ככל שיידרש

דרישות התפקיד

 •  בעל/ת תואר בראיית חשבון או תואר רלוונטי אחר בוגר הביג 4 יתרון
 •  אחראי על הכנת הדו"חות הכספיים ודו"חות  לרשויות של החברה.
 •  יכולת ניהול ובקרה של המערך החשבונאי בארגון.
 • יכולת אחריות מקצועית על תחומי הנה"ח, מיסוי ולרוב גם תקציב ובקרת תקציב.
 •  יכולת הגדרת מדיניות, יעדים תפעוליים ותכניות עבודה בתחומי פעילותו וקביעת אופן השימוש
 • במשאבים כדי לעמוד במטרות ובלוחות הזמנים.
 • בעל/ת  יכולת ייעוץ וסמכות מקצועית לכפופים לו בפתרון בעיות וניהול לוחות זמנים.
 • בעל/ת יכולת ניהול צוות של מספר מנהלי חשבונות ולעיתים גם כלכלנים
 •  שליטה בתכנות OFFICE, ERP ותכנות ייעודיות לתחום.
 • מגורים באזור הגליל העליון 

כישורים נדרשים